Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai 2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus. Nepasinaudoję galimybe paskirti 2% pajamų mokesčio, juos paliekate valstybės biudžetui.

Kaip galite skirti 2 proc. paramą? Jums reikia atsisiųsti ir užpildyti deklaracijos formą:

Deklaracijos prašyme laukeliai pildomi taip:

1 – nurodomas Jūsų asmens kodas;
2 – Jūsų telefono numeris;
3V – Jūsų vardas;
3P – Jūsų pavardė;
4 – jei nesate prisiregistravę elektroninio deklaravimo sistemoje, nurodykite adresą, kuriuo norite gauti korespondenciją (miestas, gatvė, namo, buto numeris);
5 – mokestinis laikotarpis, už kurį (arba nuo kurio) norite paskirti paramą – 2013;
6S – pažymėkite kryželiu;
E1 – įrašykite 2 (tai nurodys, kad paramą skiriate paramos gavėjui, o ne politinei partijai);
E2 – paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – ;
E3 – nepildykite;
E4 – prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) – 2 proc. arba kita dalis, bet ne didesnė kaip 2 proc.
E5 – jei norite paskirti paramą tik už vienus metus (2013 m.), šio lauko nepildykite; jei paramą norite skirti už laikotarpį nuo 2013 m. iki vėliausiai 2017 m., šiame lauke nurodykite laikotarpio pabaigą. Laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai. Nurodžius laikotarpį, jums nebereikės teikti šio prašymo už metus, įeinančius į laikotarpį. Pvz., jei nurodysite laikotarpį nuo 2013 m. iki 2015 m., kitą prašymą reikės pildyti tik 2017 metais už laikotarpį nuo 2016 m.

Prašymą pasirašykite ir nurodykite savo vardą bei pavardę. Prašyme turi būti nurodyti visi reikalaujami duomenys. Jei pamiršote nurodyti visus duomenis, turite teisę iki š.m. liepos 1d. patikslinti pateikdami naują, patikslintą prašymą.

Elektroninės formos pildymas:

Jeigu esate pasirašę elektroninės bankininkystės sutartį, galite užpildyti ir išsiųsti 2 proc. formą internetu. Tada Jums reikėtų:

  1. Įeiti į savo internetinį banką ir pasirinkti elektroninį deklaravimą. Tada bankas Jus perkels į Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę kartu su Jūsų tapatybės patvirtinimu ir visais pagrindiniais asmens duomenimis.
  2. Tuomet on-line užpildyti formą FR0512 arba persiųsti užpildytą .ffdata tipo failą. Failas pildomas su programa ABBYY eFormFiller, kurią galima parsisiųsti iš VMI svetainės, skirtos elektroniniam deklaravimui http://deklaravimas.vmi.lt/ .

Forma FR0512 elektroniniam pildymui

Formos FR0512 pildymo instrukcija