Parama 1,2%

Mielieji Baisogalos mokyklos-darželio ugdytinių

tėveliai, seneliai, bendradarbiai, geradariai,

Nuoširdžiai dėkojame, kad, pasinaudodami 2 % GPM paramos galimybe, 2019 m. paramą skyrėte Baisogalos mokyklai-darželiui. Jūsų geranoriškumo dėka pagražėjo mokyklos-darželio aplinka, papildėme baseino aplinką metodinėmis priemonėmis.

Norime atkreipti dėmesį, kad, siekiant plėtoti, tobulinti ir modernizuoti ugdytinių ugdymo(si) aplinkas bei  užtikrinti vaikų saugumą įstaigoje, kiekvieno iš Jūsų parama mums yra ypatingai svarbi. Todėl maloniai kviečiame 1,2 %. GPM (gyventojų  pajamų mokesčio) skirti Baisogalos mokyklai-darželiui.

I n f o r m u o j a m e, kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo pasirinktam paramos gavėjui, pajamų mokesčio dalį galima paskirti iš karto 5 metams.

Ačiū už bendradarbiavimą!

Prašome Jūsų, brangūs tėveliai, Jūsų šeimos, senelių, draugų paremti mūsų mokyklą-darželį.

 1. Suteikta parama padės Jūsų vaikams jaukiai ir gražiai augti, ugdytis ir lavėti saugioje ir estetiškoje aplinkoje.
 2. Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
 3. Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui: patalpų remontui, vaikų baldelių,   knygų pirkimui     ir kt.   Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie mokyklos-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.


1,2 proc. paramos pateikimas internetu:

 1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
  2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
  3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
  4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale

 

 1. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:
 • Paramos gavėjas: Baisogalos mokykla-darželis
 • Mokestinis laikotarpis: 2019 metai
 • 6S mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: pažymėti X
 • E1 gavėjo tipas: 2
 • E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas) : 190714921
 • E4 mokesčio dalies dydis (procentais) : 1,2 procentų
 • E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus)

Prašymus dėl 1,2 %  gyventojų pajamų mokesčio skyrimo reikia  pateikti elektroniniu būdu iki 2020 m. gegužės 1 d.

 

Mokyklos-darželio bendruomenės vardu l.e.d.pareigas  pavaduotoja ugdymui

Gražina Areliūnienė.