Covid-19

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Baisogalos mokyklos-darželio 1-oje  ir 4-oje klasėse  nuo 2021 m. gegužės 13 d. iki 2021 m. gegužės 26 d.  įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.  Dėl to nurodytu laikotarpiu mokinių ugdymas iš kontaktinio perorganizuojamas į nuotolinį ugdymą.

Nuoroda į įsakymą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d423dd20b42211eb9624b75b084fae15 

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus 2 ir 3 klasėse nuo 2021-05-06 iki 2021-05-18  įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu mokinių ugdymas organizuojamas  nuotoliniu būdu.

Nuoroda į įsakymą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3b949a0aea511eba6328c92adabc234

SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS

KAIP ELGTIS SUSIRGUS COVID-19 

DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ KARANTINO METU

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo  (V-2592)

Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo  (V-2593)