Mokiniams

 Ankstyvoji intervencijos programa jaunimui

 Patvirtinta: direktorės įsakymas 2010-09-06 Nr.(1.3)V-18A

BAISOGALOS MOKYKLOS-DARŽELIO MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

1. Į mokyklą ateiti iki skambučio;
2. Atsinešti reikalingas mokymosi priemones;
3. Pagarbiai bendrauti su mokyklos bendruomene ir svečiais;
4. Stropiai ir sąžiningai mokytis, ruošti namų darbus, dalyvauti renginiuose;
5. Per pamokas nenaudoti mobiliojo ryšio – telefonas turi būti išjungtas;
6. Mokykloje elgtis atsakingai, reaguoti į mokytojų pastabas;
7. Pertraukų metu saugoti save ir draugus, būti draugišku(-a), tvarkingu(-a);
8. Tausoti mokyklos inventorių, mokymo priemones, vadovėlius, saugoti mokyklos aplinką;
9. Tvarkingai pasikabinti drabužius , nusiauti batus, klasėje avėti šlepetes;
10. Valgykloje elgtis kultūringai, tyliai valgyti , nusinešti indus;
11. Gerbti draugus tokius, kokie jie yra.

 

BAISOGALOS MOKYKLA – DARŽELIS

PAMOKŲ LAIKAS

Eil. Nr.

Pamoka

Pertrauka

1.

815 – 900

900 – 910

2.

910 – 955

955 – 1010

3.

1015 – 1100

1055 – 1115

4.

1115 – 1200

1200 – 1220

5.

1220 – 1305

1305 – 1315

6.

1315 – 1400

 

Pamokų tvarkaraštis

Neformalaus ugdymo tvarkaraštis

 

SKĖMIŲ SKYRUS

PAMOKŲ LAIKAS

Eil. Nr.

Pamoka

Pertrauka

1.

800 – 845

845 – 855

2.

855 – 940

940 – 950

3.

950 – 1035

1035 – 1055

4.

1055 – 1140

1140 – 1200

5.

1200 – 1245

1245 – 1255

6.

1255 – 1340

 

Pamokų tvarkaraštis

Neformalaus ugdymo tvarkaraštis

 

PAKIRŠINIO SKYRIUS

PAMOKŲ LAIKAS

Eil. Nr.

Pamoka

Pertrauka

1.

830 – 915

915 – 925

2.

925 – 1010

1010 – 1030

3.

1030 – 1115

1115 – 1135

4.

1135 – 1220

1220 – 1230

5.

1230 – 1315

1315 – 1325

6.

1325 – 1410