Mokiniams

 Ankstyvoji intervencijos programa jaunimui

BAISOGALOS MOKYKLOS-DARŽELIO MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

1. Į mokyklą ateiti iki skambučio;
2. Atsinešti reikalingas mokymosi priemones;
3. Pagarbiai bendrauti su mokyklos bendruomene ir svečiais;
4. Stropiai ir sąžiningai mokytis, ruošti namų darbus, dalyvauti renginiuose;
5. Per pamokas nenaudoti mobiliojo ryšio – telefonas turi būti išjungtas;
6. Mokykloje elgtis atsakingai, reaguoti į mokytojų pastabas;
7. Pertraukų metu saugoti save ir draugus, būti draugišku(-a), tvarkingu(-a);
8. Tausoti mokyklos inventorių, mokymo priemones, vadovėlius, saugoti mokyklos aplinką;
9. Tvarkingai pasikabinti drabužius , nusiauti batus, klasėje avėti šlepetes;
10. Valgykloje elgtis kultūringai, tyliai valgyti , nusinešti indus;
11. Gerbti draugus tokius, kokie jie yra.

 

BAISOGALOS MOKYKLA – DARŽELIS

PAMOKŲ LAIKAS

Eil. Nr.

Pamoka

Pertrauka

1.

815 – 900

900 – 910

2.

910 – 955

955 – 1025

3.

1025 – 1110

1110 – 1125

4.

1125 – 1210

1210 – 1225

5.

1225 – 1310

1310 – 1320

6.

1320 – 1405

 

Pamokų tvarkaraštis

Neformalaus ugdymo tvarkaraštis