Finansai

Aiškinamasis raštas 2022 m. rugsėj0 30 d.

Finansinės būklės ataskaita 2022m. rugsėjo 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. rugsėjo 30 d.

Aiškinamasis raštas 2022m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita 2022 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021 m. gruodžio mėn. 31 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.

Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.

Aiškinamasis raštas 2021m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita 2021m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. birželio 30 d.

Pinigų srautų ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas 2020m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2020m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas 2021 m. kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. kovo 31 d.

2020 III ketvirčio finansinės ataskaitos spausti čia

2020 II ketvirčio finansinės ataskaitos  2  3  

2020 m. I ketvirčio finansinė ataskaita  1  3  4

2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita   1   2   3   4   5

Aiškinamasis raštas 2019m. spalio 17 d.

Finansinės būklės ataskaita 2019m. spalio 17 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. spalio 17 d.

Pinigų srautų ataskaita gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas 2018m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2018m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita gruodžio 31 d.

Grynojo turto pokyčių ataskaita gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas 2018m. spalio 18 d.

Finansinės būklės ataskaita 2018m. spalio 18 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. spalio 18 d.

2018 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas 2018m. liepos 17 d.

Finansinės būklės ataskaita 2018m. liepos 17 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. liepos 17 d.

Veiklos rezultatų ataskaita  2018 m. balandžio mėn 17 d.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. balandžio mėn. 17 d.