Ugdymas

2021m – 2023 m. stragenis planas

2021 m veiklos užduotys

2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita

2020 m veiklos planas

2020-2021 m.m. pažangumo ugdymo rezultatų suvestinė (visų skyrių)

2019-2020 m.m. įsivertinimo ir pažangos anketa

2020- 2021 m. veiklos planas

2020 m veiklos užduotys

Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka

 Projektas „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“

Ugdymo planas 2021-2023 m.m.

Sveikatos ugdymo programa

2020 m. veiklos planas

Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji  programa

Mokyklos-darželio nuostatai

Standartizuoti testai 2 klasė

Standartizuoti testai 4 klasė

Mokiniams skiriamos atostogos 2021-2022 m.m.

Rudens

2021-11-03–2021-11-05

Žiemos (Kalėdų)

2021-12-27–2022-01-07

Žiemos

2022-02-14–2022-02-18

Pavasario(Velykų)

2022-04-19–2022-04-22

Vasaros

2022-06-10–2022-08-31