Ugdymas

Baisogalos mokyklos-darželio pamokų tvarkaraštis 

Baisogalos mokyklos-darželio neformaliojo ugdymo  tvarkaraštis

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

2021m – 2023 m. stragenis planas

2020-2021 m.m. įsivertinimo ir pažangos anketa

2019-2020 m.m. įsivertinimo ir pažangos anketa

Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka

Veiklos planas 2022 m

 Ugdymo planas 2022-2023 m.m.

Sveikatos ugdymo programa

Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji  programa

Mokyklos-darželio nuostatai

Mokiniams skiriamos atostogos 

Rudens

2022-10-31–2022-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2022-12-27–2023-01-06

Žiemos

2023-02-13–2023-02-17

Pavasario(Velykų)

2023-04-11–2023-04-14

Vasaros

2023-06-10–2023-08-31