Veikla

VIZIJA

Šiuolaikinė, nuolat besimokanti, atvira kaitai įstaiga. Saugus, savo kūrybines galias realizuojantis vaikas.

MISIJA

Užtikrinti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, sudaryti efektyvias sąlygas kiekvienam vaikui plėtoti savo gebėjimus pagal prigimtines galias.

FILOSOFIJA

Pirmieji žingsniai į sėkmę prasideda ieškant savęs ir visatos. Kiekvienas vaikas yra tarsi mažoji visata, laukianti, kol ji bus atrasta.

ESMINĖS VERTYBĖS

Kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip asmenybė ir vertybė.

Mokytojas – kvalifikuotas specialistas, sugebantis ir padedantis atsiskleisti kiekvieno vaiko asmenybei.

Tėvai – aktyvūs pagalbininkai vaikų ugdymo procese.