Tėvams

INFORMACIJA TĖVELIAMS APIE ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE MOKĖJIMĄ

PRAŠYMAS PATEISINTI PRALEISTAS PAMOKAS

ATMINTINĖ DARŽELINUKŲ TĖVELIAMS

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS spausti čia

BAISOGALOS MOKYKLOS – DARŽELIO AUKLĖTOJŲ  DARBO GRAFIKAS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS