Mokyklos dokumentai

Mokyklos bendruomenės etikos kodeksas

Lankomumo tvarkos aprašas

Nuotolinio ugdymo aprašas

Priešmokyklinio  ugdymo tvarkos aprašas 2021-2022 m.m.

Pailgintos grupės aprašas

VGK tvarkos aprašas

Smurto prevencijos tvarka

Darbo taisyklės 

Darbo apmokėjimo aprašas

Mokyklos tarybos nuostatai

Metodinės veiklos organizavimo tvarka

Aprūpinimo vadovėliais tvarka

Išvykų organizavimo tvarka

Viešųjų pirkimų taisyklės

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

2021 m. veiklos planas

2020 m veiklos užduotys

2021 m veiklos užduotys

2021 m, direktoriaus veiklos ataskaita

2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita

Projektas „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“