Mokyklos dokumentai

Lankomumo tvarkos aprašas

Mokyklos bendruomenės etikos kodeksas

Nuotolinio ugdymo aprašas

Priešmokyklinio  ugdymo tvarkos aprašas

Pailgintos grupės aprašas

VGK tvarkos aprašas

Smurto prevencijos tvarka

Darbo taisyklės 

Darbo apmokėjimo aprašas

Mokyklos tarybos nuostatai

Metodinės veiklos organizavimo tvarka

Aprūpinimo vadovėliais tvarka

Išvykų organizavimo tvarka

Viešųjų pirkimų taisyklės

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

2020 m veiklos užduotys

2021 m veiklos užduotys

2021 m, direktoriaus veiklos ataskaita

2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita

Projektas „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“