Pagalbos mokiniui specialistai

Baisogalos mokyklos – darželio spec. pedagogo užsiėmimų tvarkaraštis 2021-2022 m.m.

Baisogalos mokyklos – darželio  logopedinių užsiėmimų tvarkaraštis 2021-2022 m.m. 

Baisogalos mokyklos-darželio mokytojų padėjėjų darbo grafikas 2021-2022 m.m.

Smurto prevencijos programa

VGK tvarkos aprašas