Direktorė :

l.e.p. Gražina Areliūnienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Gražina Areliūnienė

II vadybinė kategorija

el.p. arelgra@gmail.com

tel. 8-682-33602

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams:

Alma Čepienė

tel. 8-614-01725

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pakiršinio skyriuje:

Gintarė Pužauskienė

III vadybinė kategorija

el.p. pakirsinio.mokykla@takas.lt