Švietimo įstaigų vadovų pasitarime įteiktas padėkos raštas

2014-02-08

Radviliškio rajono savivaldybėje vykusiame rajono švietimo įstaigų direktorių  pasitarime aptarti švietimo proceso organizavimo, kiti aktualūs klausimai, už gerus rezultatus sporto ir olimpiadų srityse apdovanoti švietimo įstaigų kolektyvai.

Už rezultatyvų gabiųjų mokinių ugdymą ir jų laimėjimus 2012–2013 m. m. rajono olimpiadose bei konkursuose Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos raštai įteikti Radviliškio rajono švietimo įstaigoms, mokyklų vadovams ir pedagogams.

Pagerbtos rajono „Sportiškiausios mokyklos“ konkurse nugalėjusios švietimo įstaigos. Padėkos raštai įteikti Radviliškio rajono Baisogalos mokyklai-darželiui (I vieta mokyklų-darželių ir pradinių mokyklų grupėje), Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinei mokyklai (I vieta pagrindinių mokyklų / progimnazijų grupėje), Pašušvio pagrindinei mokyklas (II vieta pagrindinių mokyklų / progimnazijų grupėje), Šaukoto pagrindinei mokyklai (III vieta pagrindinių mokyklų / progimnazijų grupėje), Šeduvos gimnazijai (I vieta vidurinių mokyklų / gimnazijų grupėje), Radviliškio Lizdeikos gimnazijai (II vieta vidurinių mokyklų / gimnazijų grupėje), Baisogalos gimnazijai (III vieta vidurinių  mokyklų / gimnazijų grupėje).

Padėkos raštas Baisogalos mokyklos-darželio direktorei Vitai Poškienei įteiktas už I vietą rajono „Sportiškiausios mokyklos“ konkurse mokyklų-darželių ir pradinių mokyklų  grupėje.

Baisogalos mokyklos – darželio informacija