Baisogalos mokykla-darželis pasitiko 55-ąjį pavasarį

2014-03-09

Baisogalos mokyklos – darželio bendruomenė pasitikti 55-erių metų mokyklos – darželio jubiliejų ruošėsi iš anksto. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, pradinių klasių mokiniai vykdė projektą „Mano vaikystės namai“. Mažieji piešė savo vaikystės namus – mokyklą-darželį, darželinukai ir mokiniai gamino drugelius salei papuošti, rinko nuotraukas stendams. Atsakingai lankė repeticijas: ruošė dainas, šokius ir giesmeles mišioms bažnyčioje.

Šventė prasidėjo mokykloje – darželyje susitikimu su buvusiais darbuotojais. Apsikabinimai, džiaugsmas, pašnekesiai, prisiminimai ir, rodos, tų prabėgusių kelių dešimtmečių ar kelerių  metų nė nebuvo.

Vėliau visi susirinko į bažnyčią šventoms mišioms, kurias aukojo klebonas Tomas Janavičius. Mišiose giedojo mokiniai, kuriuos paruošė muzikos mokytoja A. Kilienė, bendradarbiaujant klebonui T. Janavičiui.

Šventė tęsėsi Baisogalos kultūros namuose. Sugužėjo Baisogalos mokyklos-darželio mažieji darželinukai, mokiniai, mokytojai, buvę auklėtiniai, baisogaiškai, svečiai į „Vaikystės namus“. Tokia mintimi susirinkusius pasitiko renginio vedančiosios didžioji ir mažoji saulės: mokyklos-darželio pavaduotoja ugdymui Gražina Areliūnienė ir pirmos klasės mokinė Ina Majauskaitė.

Direktorė Vita Poškienė pasveikino visus susirinkusius: „kuo turtingesnis mano „aš“, kuo jis gilesnis, kūrybiškesnis, tuo daugiau gijų mane sieja su daiktais ir žmonėmis, kurie yra man atrama ir teikia mano gyvenimui prasmę. O būti turtingesniam dvasiškai, kūrybiškesniam, mokančiam ir besimokančiam yra darželis ir mokykla“ – sakė ji. Pagerbti išėjusieji Anapilin, kurie nesulaukė šios gražios šventės.

Direktorė ir mokyklos-darželio tarybos pirmininkas Kazimieras Danilevičius apžvelgė nueitą 55-erių metų kelią.

Scenoje visi: patys mažiausieji ikimokyklinukai, mokiniai, ir buvę auklėtiniai. Daina keitė šokį, linksmą, trankią muziką keitė subtilus kanklių skambėjimas. Pačių mažiausiųjų šokis, trijų ketvirtokų laidų šokis „Čia čia“ ir kelių laidų finalinis šokis „Pasveikinkim vieni kitus“ jaudino visus. „Vaikystės namai“ pilni energijos, džiugesio ir šypsenų.  

Su švente Baisogalos  mokyklos-darželio bendruomenę pasveikino LR Seimo narė Zita Žvikienė.

Baisogalos mokyklos-darželio direktorė Vita Poškienė už sėkmingą ir rezultatyvią pedagoginę ir vadybinę veiklą apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštu. Ministerijos Padėkos raštai įteikti ir pavaduotojai ugdymui Gražinai Areliūnienei už sėkmingą pedagoginę ir vadybinę veiklą, padinių klasių mokytojai metodininkei Daivai Volskytei ir vyresniajai ikimokyklinio ugdymo auklėtojai Zojai Šimkevičienei – už aktyvią ir sėkmingą pedagoginę veiklą.

Mokyklos-darželio bendruomenę su švente pasveikino ir Padėkos raštus įteikė Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys. Už rezultatyvią, kūrybingą ir aktyvią pedagoginę veiklą padėkota pradinių klasių mokytojoms metodininkėms Zitai Bliznikienei, Nilutei Jasaitienei, pradinių klasių vyresniosioms mokytojoms Daliai Onai Česonienei, Elenai Kalvaitienei, vyresniajai logopedei Loretai Krūgelienei, ikimokyklinio ugdymo vyresniosioms auklėtojoms Daivai Mirončikienei ir Romai Čepaitienei meninio ugdymo vyresniajai pedagogei Virginijai Simonavičienei.

Baisogalos seniūnijos seniūnas Romas Kalvaitis įteikė Padėkos raštus įstaigos pedagogėms, kurios aktyviai dirba visuomeniniuose renginiuose, mokyklos-darželio direktorė Vita Poškienė padėkojo įstaigoje dirbantiems darbuotojams.

Šventėje dalyvavo Savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaitė Juodeikienė, vyriausioji specialistė Judita Steponavičienė.

Vaikystės namų idėją pratęsė ir gražus būrys sveikintojų, kurie mokyklos-darželio kolektyvui linkėjo dar daug prasmingų, kūrybingų metų. Sveikino Baisogalos darželio-mokyklos partneriai – Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir Panevėžio rajono Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ – atstovai, Baisogalos įstaigos ir organizacijos, tampriai savo veikoje susijusios su mokyklos-darželio bendruomene.

Šventės aidai nutilo. Vis dar stabteli tėvai, vaikai, darbuotojai prie nuotraukų stendų, kur nuotraukose sunku atskirti, kur mama darželinukė ar tėtis darželinukas, o kur dabar lankantis darželį. Tėvai savo veidą atranda klasių nuotraukose.  „Vaikystės namuose“ vis dar ieškome savęs.

P.S. Ačiū visiems prisidėjusiems prie „Vaikystės namų“ kūrimo per 55-erius metus. Dėkojame Radviliškio rajono savivaldybės vadovams, Baisogalos bažnyčios klebonui kun. T. Janavičiui, Baisogalos seniūnui R. Kalvaičiui, visiems parėmusiems ir prisidėjusiems prie šventės organizavimo.

Baisogalos mokyklos – darželio informacija