Nutarimas „DĖL karantino lietuvos respublikoS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

Dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo

Dėl vaikų priežiūros organizavimo karantino metu

Svarbi informacija apie korono virusą

VALGIARAŠČIAI:

1. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų perspektyvinis valgiaraštis

1 variantas 2 variantas 3 variantas

2. Nemokamo maitinimo valgiaraštis

3. Mokamo maitinimo valgiaraštis

EDUKA dienyno naudotojo vadovas

LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS spausti čia

 CENTRALIZUOTAS VAIKŲ PRIĖMIMO Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES spauskite čia

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ GRUPĖSE DYDŽIO NUSTATYMO. Norėdami atidaryti spauskite čia 

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO spausti čia

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS spausti čia

AUKLĖTOJŲ IR KITŲ PEDAGOGŲ, DIRBANČIŲ IKIMOKYKLINIAME SEKTORIUJE DARBO GRAFIKAS 2019 – 2020 m.m. spausti čia

BAISOGALOS MOKYKLOS – DARŽELIO  PRADINIŲ KLASIŲ VADOVŲ DARBO SU MOKINIŲ TĖVAIS TVARKARAŠTIS  2019 – 2020 m. m. spausti čia

BAISOGALOS MOKYKLOS – DARŽELIO PAKIRŠINIO SKYRIAUS PRADINIŲ KLASIŲ VADOVŲ DARBO SU MOKINIŲ TĖVAIS TVARKARAŠTIS  2017 – 2018 m. m. spausti čia

BAISOGALOS MOKYKLOS – DARŽELIO SKĖMIŲ SKYRIAUS PRADINIŲ KLASIŲ VADOVŲ DARBO SU MOKINIŲ TĖVAIS TVARKARAŠTIS  2019 – 2020 m. m. spausti čia