2020 II ketvirčio finansinės ataskaitos  2  3  

2020 m. I ketvirčio finansinė ataskaita  1  3  4

2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita   1   2   3   4   5

Aiškinamasis raštas 2019m. spalio 17 d.

Finansinės būklės ataskaita 2019m. spalio 17 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. spalio 17 d.

Pinigų srautų ataskaita gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas 2018m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2018m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita gruodžio 31 d.

Grynojo turto pokyčių ataskaita gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas 2018m. spalio 18 d.

Finansinės būklės ataskaita 2018m. spalio 18 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. spalio 18 d.

2018 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas 2018m. liepos 17 d.

Finansinės būklės ataskaita 2018m. liepos 17 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. liepos 17 d.

Veiklos rezultatų ataskaita  2018 m. balandžio mėn 17 d.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. balandžio mėn. 17 d.