Pirmasis tarptautinio Nordplus projekto partnerių susitikima

2022-10-17

                      Spalio 13-14 dienomis vyko pirmasis partnerių iš Lietuvos (Baisogalos mokykla-darželis, Klaipėdos vaikų darželis „Puriena“), Suomijos (privati kalbų mokykla „Learnmera Oy“) ir Latvijos ( privati ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Abolu maiss“) susitikimas Rygoje. Laimėto projekto „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių elgesio ir ugdymosi sutrikimų, gairių įtraukiajam ugdymui užtikrinti rengimas“ tikslas – parengti gaires (aiškūs, vizualūs patarimai, priminimai) ikimokyklinio ugdymo pedagogams, dirbantiems su elgesio ir mokymosi  sutrikimų turinčiais vaikais. Pirmojo susitikimo metu susipažinome su Latvijos partnerių privačiu vaikų darželiu Rygoje, detaliai aptarėme kiekvienos įstaigos atsakomybes, sudėliojome darbų tvarkaraštį, diskutavome apie dažniausiai kylančias problemas dirbant su ypatingais vaikais, numatėme kito vizito datą. Po to turėjome galimybę aplankyti valstybinį vaikų lopšelį-darželį Nr. 167, o susitikimą vainikavo trumpa ekskursija po Rygos senamiestį.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>