PECS mokymai

2022-10-31

Džiaugiamės, kad Baisogalos mokyklos – darželio priešmokyklinio ugdymo mokytojos – E. Tautkuvienė, R. Briedelienė, G. Tamulionienė, drauge su spec. Pedagoge D. Žaromskiene dalyvavo spalio 27 – 28 d. Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ organizuojamuose mokymuose, kaip dirbti su PECS ugdymo metodika (angl. The Picture Exchange Communication System). Mokymų metu pedagogės susipažino su PECS komunikavimo sistema, mokėsi taikyti alternatyvius priimtino elgesio išmokymo būdus, taikyti diferencinio elgesio pastiprinimo metodus. Taip pat įgijo praktinių įgūdžių, kaip stebėti, vertinti ir analizuoti vaikų kalbinius ir socialinius gebėjimus. Mokymų metu įgytos žinios padės pedagogams tinkamai tobulinti autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų komunikavimo įgūdžius. 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>