Antrasis tarptautinio Nordplus projekto partnerių susitikimas

2023-01-16

Sėkmingai vykdomo projekto  „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių elgesio ir ugdymosi sutrikimų, gairių įtraukiajam ugdymui užtikrinti rengimas“  antrajam  susitikimui rinkomės   Klaipėdos vaikų darželyje  „Puriena“. Su partneriais iš Latvijos, Suomijos ir Lietuvos tęsėme pradėtą darbą Rygoje, kur buvome išsikėlę  konkrečius uždavinius – pateikti temas ir situacijas, kurios kortelių pagalba aiškiai  ir vizualiai galėtų padėti vaikams ir mokytojams.   Išanalizavus konkrečias  situacijas, buvo priimti sprendimai dėl metodinės medžiagos pateikimo formų, numatyti tolimesni įgyvendinimo žingsniai. Numatėme  nuotolinio susitikimo ir vizito į Suomiją preliminarias dienotvarkes.

Susitikimą prasmingai organizavo kolegės iš Klaipėdos. Vakarienė-susitikimas  Veiviržėnų etnokultūros centre su programa „Kultūrinis paveldas“, susipažinimas su  darželio „Puriena“ edukacinėmis erdvėmis, vizitas į  specialiųjų poreikių vaikų darželį „Versmė“, trumpa ekskursija po Klaipėdos senamiestį, tai veiklos, kurios  praturtino projektą ir jo dalyvius

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>