„Dainorėliai“ giedojo Marijai

2015-05-12

Baisogalos mokyklos – darželio pradinių klasių mokinių choras „Dainorėliai“, vadovaujami muzikos mokytojos Agnės Kilienės dažnai dainuoja mokyklos ir miestelio šventėse. Jau antri metai, paskatinti Baisogalos parapijos klebono Tomo Janavičiaus, atlieka ir sakralinę muziką. Ne kartą šventų mišių metu savo giesmėmis džiugino tikinčiųjų širdis Baisogalos bažnyčioje.

Neseniai choras „Dainorėliai“ dalyvavo aštuntojoje vaikų ir jaunimo giesmių šventėje „Giesmių pynė Marijai“, kuri vyko Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje ir kurią organizavo Šiaulių vyskupijos jaunimo centras bei Šiaulių „Sandoros“ progimnazija.

Šventė prasidėjo Šventomis mišiomis, kurias aukojo JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Giesmių pasirodymuose giesmės buvo skirtos Motinai Marijai arba Jos Sūnui Jėzui. Baisogalių giesmė JE Šiaulių vyskupą E. Bartulį ir visus klausytojus nuteikė linksmai ir sulaukė daug plojimų. Giesmė skambėjo gal būt ir dėl to, kad akomponavo „mini orkestras“ – klebonas T. Janavičius (gitara), tikybos mokytoja G. Nakutienė (gitara) ir muzikos mokyklos mokytoja E. Navickienė (pianinas).

Vaikai dalyvavimu šventėje liko patenkinti, Grįždami kartu su savo bažnyčios klebonu ir mokytojomis aplankė poilsiavietę Kairiuose. Lauksime naujų choro „Dainorėliai“ dainelių ir giesmių.

Direktorė Vita Poškienė

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>