Baisogalos mokykloje – darželyje lankėsi delegacija iš Vokietijos

2015-09-22

Į Baisogalos mokyklą – darželį, kaip ir kasmet, atvyko rėmėjų, geradarių delegacija iš Vokietijos: Maritta ir Volker Oettinger, Marion Dominick, Inge Schappert, Wolfgang Fessler, Vera Zecherle.

Draugija, įkurta Špajerio mieste, kaip visada yra laukiama mokykloje –darželyje. Įstaigą ši draugija remia jau 16 metų.   Direktorė V. Poškienė peržvelgė per visą šį laikotarpį nueitą bendradarbiavimo kelią. Paramos per šiuos metus sulaukta labai daug: įvairių daiktų, baldų, žaislų, rūbų ir piniginių lėšų. Anot direktorės, nėra mokykloje – darželyje nei vieno kampelio, kur nebūtų prisidėjus Špajerio draugijos parama. Didžiausi kartu įgyvendinti projektai: įrengtas plaukiojimo baseinas, moderni ir jauki valgykla su baldais, klasių grindų remontas ir kt. Ir šiais metais draugija prisidėjo prie baseino sėkmingo eksploatavimo ir skyrė lėšų baseino automatinei chemikalų dozavimo sistemai įsigyti.

Kasmetinis mūsų bičiulių apsilankymas įtikina juos, kad jų pastangos nenueina veltui, jų parama jaučiama daugelyje mokyklos – darželio ugdymo proceso ir buities gerinimo sričių.

Kiek triūso reikia įdėti, kad surinktų, surūšiuotų ir paskirstytų gaunamą labdarą, nes jie žino, ko kiekvienai įstaigai reikia. Visi draugijos nariai dirba be atlygio ir patys finansuoja kelionę į Lietuvą.

Už visas neįkainuojamas draugų iš Vokietijos pastangas stengiamės įvertinti ir padėkoti. Šiais metais Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčioje už rėmėjus vokiečius ir sėkmingą bendradarbiavimą buvo aukojamos šventos mišios, kurias aukojo Baisogalos parapijos klebonas kun. T. Janavičius. Mišiose giedojo mokyklos – darželio pradinių klasių mokinių choras „Dainorėliai“, vadovaujamas muzikos mokytojos A. Kilienės.

Džiaugiamės, kad turime draugus, kurie, esant reikalui, ištiesia pagalbos ranką. Kaip tvirtina mūsų bičiuliai iš Vokietijos, tokių ženklių rezultatų galime pasiekti tik dirbami kartu ir bendromis pastangomis gerindami čia esančių vaikų dalią.

Baisogalos mokyklos – darželio informacija

Nuotraukoje mokyklos –darželio choras kartu su svečiais.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>