Kraštotyros diena

2017-10-04

 

Rugsėjo 29 dieną mūsų mokyklos pradinukai dalyvavo  Kraštotyros dienos renginiuose, skirtuose Radviliškio krašto pažinimui. Gimtojo krašto pažinimas prasideda nuo gimtinės-artimiausios aplinkos pažinimo. Todėl mokyklos-darželio pradinukai šią dieną skyrė Baisogalos pažinimui.

   Pirmokai džiaugėsi apžvalgine ekskursija po Baisogalą, kurios metu aplankė žymiausius miestelio pastatus, sužinojo apie žymius žmones, garsinančius mūsų gimtinę. Grįžę į klasę, mokiniai žinias įtvirtino viktorinoje.

  Antrokai su mokytoja apžiūrėjo Komaro rūmų ansamblio pastatus, sužinojo jų paskirtį dvarininko valdymo laikotarpiu.

  3-4 klasių mokiniai uždegė žvakutes ant savanorių kapų ir prie Laisvės paminklo; aplankė koplytstulpį; bažnyčios rūsį, kur ilsisi Komaro ir kunigų palaikai; rūmų dvaro ansamblį; sužinojo apie žmones, garsinančius Baisogalą.

    „Kraštotyros mokymas prasideda namais ir baigiasi pasauliu“, – yra rašęs filosofas Antanas Maceina. Ji svarbi patriotiniam vaiko auklėjimui. Pažindamas savo kraštą, mokinys pradeda suvokti savo tautinį tapatumą, suvokti save, savo vertybes ir pareigas. Susipažinęs su savo krašto istorija, žymiausiais žmonėmis, jų darbais, jis ima gerbti, saugoti ir branginti tai, kas neatsiejamai per gimtąjį kraštą yra susiję su juo pačiu. Praeities žinojimas suteikia išminties, drąsos, išmoko teisingai rinktis tolesnį kelią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>