Stovykla ,,Sportuok, kurk, pažink“

2018-06-18

Nuskambėjus paskutiniam mokslo metų skambučiui, dalis Baisogalos mokyklos-darželio  mokinių vėl sugrįžo į mokyklą, kurioje birželio 1-13 d. veikė vaikų vasaros stovykla ,,Sportuok, kurk, pažink“. Čia laukė susitikimų ir veiklų įvairovė.

Kiekvieną dieną  buvo kažkas naujo ir netikėto. Mokiniai žaidė judriuosius žaidimus ir organizavo sportines pramogas. Čia buvo ir kvadrato, lauko teniso, krepšinio  žaidimo elementų. Aplankė LSMU Gyvulininkystės instituto organizuotą parodą ,,Senųjų gyvūnų veislės“ ir žirgyną, kur ne tik susipažino su Lietuvos senaisiais gyvūnais, bet   turėjo galimybę pajodinėti.

Stovyklautojai  aktyviai dalyvavo įvairiuose susitikimuose.  Vieną dieną susitiko su karate sporto klubo ,,Rytų kovotojas“  treneriu R. Mačiunsku. Vaikai ne tik susipažino su rytu kovos menais,  bet ir patys išbandė šią sportinę veiklą. Kitą dieną mokinių laukė pažintis su Baisogalos šaulių  8-osios kuopos vadu R. Narbučiu ir jaunaisiais šauliais. Čia vyko sportinės rungtys, pažintis su šaulių veikla ir ginklais, kuriuos naudoja šauliai. Viena diena buvo skirta fotografijos menui. Fotografas A. Žaromskis per nuotraukas atskleidė gyvosios gamtos grožį, supažindino su fotografavimo ypatumais.. O susitikime su dailės mokytojomis I. Ginkevičiūte ir R. Brazdžioniene mokinių piešiniuose Baisogalos miestelis suspindo pačiomis gražiausiomis spalvomis. Mokiniai piešė Baisogalos vaizdus: istorinius ir gamtos paminklus, gražiausias miestelio vietas, pagrindinius pastatus, gražiausias parko vietas ir kt. Grožėjomis visi vaikų  grožio pajautimu, jų ieškojimais ir gebėjimais, realiai ir meniškai pavaizduoti Baisogalą piešinyje. Piešiniai papuošė mokyklos erdvę.

Paskutinę dieną stovyklautojai aptarė stovyklos veiklą, džiaugėsi turiningai praleistu laiku. Pasilinksminę „Beždžioniukų diskotekoje, apdovanoti padėkomis ir, palinkėję vienas kitam gražios vasaros, išsiskirstė po namus.

.  Dėkojame stovyklos vadovei Loretai Krūgelienei  ir visoms mokyklos-darželio mokytojoms, kūrybingai ir originaliai organizavusioms netradicines veiklas vaikų vasaros poilsio stovykloje.

 

Baisogalos mokyklos-darželio informacija

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>