Vėl rugsėjis…

2019-09-03

Baisogalos mokyklos-darželio bendruomenė vaiskų ir šiltą rugsėjo 2-sios rytą pasitiko savo mokykloje 26-ąjį rugsėjį. Mokiniai, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, mokytojai ir tėveliai nekantriai laukė nuskambant pirmojo šių mokslo metų mokyklinio skambučio, vėl kviečiančio mokinius ir mokytojas į klases.

Malonius ir šiltus sveikinimo žodžius mokiniams ir jų tėveliams dovanojo Lietuvos Respublikos Seimo narys Aurimas Gaidžiūnas, Radviliškio savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėjas Darius Brazys, Radviliškio savivaldybės tarybos narys Paulius Kablys, Baisogalos seniūnė Renata Masiulienė, gimnazijos direktorė Rita Juškevičienė ir Baisogalos bažnyčios klebonas Arūnas Urbelis. Visiems linkėta sėkmės, energijos ir kantrybės, pirmokams – nepatirtų įspūdžių, tėveliams – džiugesio ir pasididžiavimo savo vaikais, mokytojams profesinės išminties, mokinių ir tėvų pagarbos, abiturientams – sėkmingo mokslo metų užbaigimo.

 Visi svečiai gražiausius žodžius skyrė ilgametei šios įstaigos direktorei Vitai Fessler, paliekančiai savo pačios suburto kolektyvo išpuoselėtą ugdymo židinį. Baisogalos mokyklos-darželio bendruomenės nariai, dėkodami direktorei, įteikė 30 kardelių, simbolizuojančių tiek vadovavimo įstaigai metų. 

Šiais mokslo metais į mūsų mokyklos mokinių gretas įsiliejo 20 pirmokų, kuriuos atlydėjo Baisogalos gimnazijos abiturientai, o pirmaklasius pažinimo, mokslo ir žinių keliu ves patyrusi pradinių klasių mokytoja metodininkė Edita Mickuvienė. 

            Pakiliai nusiteikusių mokinių, tėvelių bei mokytojų veiduose švietė šypsenos. Šventėje netrūko linkėjimų, pirmokų posmų, puikios nuotaikos. Tegul būna sėkminga kelionė po žinių šalį! Lai rugsėjo varpelis pažadina mumyse atradimo, pažinimo ir tobulėjimo džiaugsmą!            

 

         Baisogalos mokyklos-darželio informacija

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>