Emocinė kultūra mokykloje ir šeimoje

2019-09-26

XXI amžius – žmonių susvetimėjimo amžius – bendraujame telefonais, Skype, elektroniniais laiškais. O kur žmogaus tiesioginis ryšys su žmogumi? Tai juk neturime tam laiko – darbai, problemos, rūpesčiai… Taip patys artimiausi žmonės – vaikai ir tėvai – tampa vieni kitiems svetimi.

Baisogalos mokykla-darželis nuolat ieško būdų, kaip užmegzti glaudesnius ryšius su tėvais. Juk daug lengviau dirbti su mokiniais, kurių gyvenime supratingi, aktyvūs, žingeidūs, kūrybingi, besimokantys tėvai.

Tuo tikslu į ugdymo įstaigą buvo pakviesta lektorė, žurnalistė, švietimo ir verslo konsultantė Lidija Laurinčiukienė, kuri vedė  seminarą tėvams ,,Emocinė kultūra mokykloje ir šeimoje“. Lektorė įtaigi, šmaikšti asmenybė, kuri kiekvieną mintį geba apipinti vaizdingais posakiais tiek iš asmeninės, tiek iš mus supančios aplinkos. Klausant Lidijos, daug kas privertė susimąstyti pradedant tuo, kad neberandame laiko pakalbėti su vaiku, išklausyti jo; per nuolatinį bėgimą retai ir valgome kartu; dažnai norim įteigti savo nuomonę, suplanuoti savo vaikų gyvenimą, neklausdami ar tai tinka mūsų vaikui; neigiamas emocijas parnešame į namus.

Tikimės, kad po lektorės išsakytų minčių  šiek tiek kitaip pažiūrėsime  į savo vaikus. Juk jų rankose- mūsų ateitis, ,,pasėtos‘ mintys padės geriau jaustis ne tik bendraujant su savo vaikais, bet ir šeimoje, kolektyve.

 Esame dėkingi Radviliškio visuomenės sveikatos biurui už pagalbą ir paramą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>