Drugelių grupės ugdytinių veikla projekte „ Žaidimai moko“

2021-02-04

Nuveikėme, sužinojome, atradome daug, nes – žaidėme ir mokėmės.

Jau trečius metus, kasmet pasikeisdamos auklėtojos,  logopedė bei mokyklos – darželio mažieji  ugdytiniai dalyvauja  respublikiniame ikimokyklinių įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Šiemet šiame projekte dalyvavo „Drugelių grupės“ ugdytiniai ir jų auklėtojos Daiva Mirončikienė, Ligita Jasonytė ir logopedė Loreta Krūgelienė.

Šis projektas startavo rudenį, spalio1d., o veiklas baigėme sausio 31d. Šių metų projekto programa buvo orientuota į 4,5-6 metų amžiaus ugdytinius.

Keturis mėnesius per veiklas ugdėme įvairias vaikų kompetencijas, panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą. Šiuo laikmečiu itin aktuali problema- kalbiniai ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimai. Todėl programoje buvo gausu veiklų vaikų kalbiniams gebėjimams lavinti.

Vaikai dirbo noriai, laukė šių pamokėlių. Atlikdami užduotis išmoko geriau orientuotis erdvėje: skirti kairę-dešinę puses, vartoti kryptį nusakančius žodžius, prielinksnius, orientuotis laike. Įvairūs eilėraštukai su  lydimais judesiais padėjo lavinti stambiąją ir smulkiąją motoriką, žodžių kartojimas – plėtė vaikų kalbą. Kūrybiniai darbai padėjo geriau orientuotis popieriaus lape, sąsiuvinyje. Patyrėme kūrybinį džiaugsmą panaudodami ir tyrinėdami įvairias medžiagas. Išmoktas sąvokas puikiai pritaikėme sporto ir muzikos pamokėlėse, taip pat žaisdami kieme, bei vaikščiodami parke.

Nors  virusas sutrukdė iki galo sklandžiai baigti veiklas,  tikimės susitikus jas pratęsti.  

Logopedė L.Krūgelienė 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>