Daily Archives 2017-04-24

Baisogalos giesmininkai respublikiniame vaikų ir jaunimo festivalyje Giesmių giesmelė ,,Jo Vardą aukštinkim giesmėj“

2017-04-24

2017 m. balandžio 22 d. Baisogalos mokyklos – darželio ir Baisogalos Švč. Trejybės parapijos jungtinio choro  ,,Giedu giesmelę“ grupė, vadovaujama muzikos mokytojos Agnsė Kilienės, dalyvavo Kaune vykusiame respublikiniame vaikų ir jaunimo festivalyje Giesmių  giesmelė ,,Jo Vardą aukštinkim giesmėj“ .Šį festivalį jau 19 metus, rengia Kauno  Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija, Kauno miesto švietimo skyrius ir VDU universitetinė ,,Rasos“ gimnazija. Šiemet festivalis skirtas Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio  metams paminėti .

Plačiau