Daily Archives 2022-10-17

Pirmasis tarptautinio Nordplus projekto partnerių susitikima

2022-10-17

                      Spalio 13-14 dienomis vyko pirmasis partnerių iš Lietuvos (Baisogalos mokykla-darželis, Klaipėdos vaikų darželis „Puriena“), Suomijos (privati kalbų mokykla „Learnmera Oy“) ir Latvijos ( privati ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Abolu maiss“) susitikimas Rygoje. Laimėto projekto „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių elgesio ir ugdymosi sutrikimų, gairių įtraukiajam ugdymui užtikrinti rengimas“ tikslas – parengti gaires (aiškūs, vizualūs patarimai, priminimai) ikimokyklinio ugdymo pedagogams, dirbantiems su elgesio ir mokymosi  sutrikimų turinčiais vaikais.

Plačiau