Daily Archives 2023-01-16

Antrasis tarptautinio Nordplus projekto partnerių susitikimas

2023-01-16

Sėkmingai vykdomo projekto  „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių elgesio ir ugdymosi sutrikimų, gairių įtraukiajam ugdymui užtikrinti rengimas“  antrajam  susitikimui rinkomės   Klaipėdos vaikų darželyje  „Puriena“. Su partneriais iš Latvijos, Suomijos ir Lietuvos tęsėme pradėtą darbą Rygoje, kur buvome išsikėlę  konkrečius uždavinius – pateikti temas ir situacijas, kurios kortelių pagalba aiškiai  ir vizualiai galėtų padėti vaikams ir mokytojams.   Išanalizavus konkrečias  situacijas, buvo priimti sprendimai dėl metodinės medžiagos pateikimo formų, numatyti tolimesni įgyvendinimo žingsniai. Numatėme  nuotolinio susitikimo ir vizito į Suomiją preliminarias dienotvarkes.

Plačiau

Atmintis gyva, nes liudija…

2023-01-16

Plačiau