2020 m veiklos užduotys

Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka

 Projektas „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“

Ugdymo planas 2020-2021 m.m.

Sveikatos ugdymo programa

2020 m. veiklos planas

Ikimokyklinio ugdymo programa

Mokyklos-darželio nuostatai

Standartizuoti testai 2 klasė

Standartizuoti testai 4 klasė

Mokiniams skiriamos atostogos 2020-2021 m.m.

Rudens

2020-10-26–2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23–2021-01-05

Žiemos

2021-02-15–2021-02-19

Pavasario(Velykų)

2021-04-06–2021-04-09

Vasaros

2021-06-10–2021-08-31