2020 m veiklos užduotys

Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka

 Projektas „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“

Ugdymo planas 2019-2020 m.m.

Sveikatos ugdymo programa

2020 m. veiklos planas

Ikimokyklinio ugdymo programa

Mokyklos-darželio nuostatai

Standartizuoti testai 2 klasė

Standartizuoti testai 4 klasė

Mokiniams skiriamos atostogos 2019-2020 m.m.

Rudens

2019-10-28–2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23–2020-01-03

Žiemos

2020-02-17–2020-02-21

Pavasario(Velykų)

2020-04-14–2020-04-17

Vasaros

2020-06-10–2020-08-31