Daily Archives 2019-09-26

Emocinė kultūra mokykloje ir šeimoje

2019-09-26

XXI amžius – žmonių susvetimėjimo amžius – bendraujame telefonais, Skype, elektroniniais laiškais. O kur žmogaus tiesioginis ryšys su žmogumi? Tai juk neturime tam laiko – darbai, problemos, rūpesčiai… Taip patys artimiausi žmonės – vaikai ir tėvai – tampa vieni kitiems svetimi.

Baisogalos mokykla-darželis nuolat ieško būdų, kaip užmegzti glaudesnius ryšius su tėvais. Juk daug lengviau dirbti su mokiniais, kurių gyvenime supratingi, aktyvūs, žingeidūs, kūrybingi, besimokantys tėvai.

Plačiau