2020 m, III ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis

2020m. II ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis

2019 m. priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis