2018 m. Direktorės ataskaita

Priėmimo tvarka

Mokyklos tarybos nuostatai

Pasiekimų vertinimo tvarka

Metodinės veiklos organizavimo tvarka

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

Aprūpinimo vadovėliais tvarka

Išvykų organizavimo tvarka

Viešųjų pirkimų taisyklės

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas