Priėmimo tvarka

Mokyklos tarybos nuostatai

Pasiekimų vertinimo tvarka

Metodinės veiklos organizavimo tvarka

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

Aprūpinimo vadovėliais tvarka

Išvykų organizavimo tvarka

Viešųjų pirkimų taisyklės

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas